Đăng nhập
Tấm gương học sinh tiêu biểu lớp 8A trường THCS Ngọc Minh

Lớp 8A học kỳ I, năm học 2016 – 2017 có 12/23 em học sinh khá đó là nhờ sự cố gắng học tập của các em , trong số 12 em học sinh khá của lớp thì Mùng Thị My là em được cả tập thể lớp 8A đề bạt nêu gương trong chương trình giới thiệu gương người tốt việc tốt của trường.

Trong các năm học vừa qua em My đã lên tục đạt thành tích là học sinh tiên tiến và trong cuộc sống hàng ngày My luôn được bạn bè quý  mến, bởi My biết kính trên nhường dưới, ngoan ngoãn lễ phép với các thầy cô giáo, hòa nhã đoàn kết với bạn bè, My luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập và biết quan tâm giúp đỡ động viên bạn bè trong lúc khó khăn.

Dù lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng My đã không ngừng vươn lên trong học tập và với cách sống thân thiện, hòa nhã My luôn được bạn bè, thầy cô  trong trường quý mến, em là tấm gương cho các bạn học sinh học tập và noi theo.

Khi hỏi đến ước mơ My cho biết ước mơ của em sau này trở thành Bác Sỹ. Vậy cùng với sự cố gắng vươn lên trong học tập, xin chúc cho Mùng Thị My sẽ đạt được ước mơ của mình.