Đăng nhập
TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Phát triển giáo dục Nhà trường phổ thông -  Nâng cao năng lực của học sinh. Lựa chọn xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. Năm học 2017 – 2018 , phòng GD&ĐT Vị Xuyên tiếp tục chỉ đạo các trường THCS thực hiện những giải pháp chuyên môn để thực hiện tốt việc tiếp cận chuyển từ chương trình tiếp cận nội dung sang chương trình tiếp cận năng lực người học với quyết tâm nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển năng lực HS, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường với một số giải pháp sau: 

20161006094408_500

   Tiết học Hóa trường THCS Lý Tự Trọng trong Hội thảo dạy và học hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất học sinh

20161006080904_500

     1. Tự chủ chương trình các môn học cho phù hợp với nhà trường

Việc tự chủ chương trình môn học được nhà trường chỉ đạo thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai yêu cầu tới các giáo viên, dựa vào khung chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành và sách giáo khoa môn học hiện hành, xác định và lựa chọn những nội dung kiến thức cơ bản và thiết yếu theo hướng giảm tải, xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh thực tế và đặc biệt là năng lực của học sinh nhà trường, mỗi giáo viên đề xuất các nội dung chưa hợp lí như:  thời lượng cho bài học, xác định những nội dung dạy học trùng lặp của bộ môn trong cùng cấp học, những kiến thức khó hoặc chưa cần thiết, những thông tin đã cũ bị lạc hậu…Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục

Bước 2: Thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học.

Sau khi mỗi GV hoàn thành đề xuất cho môn học, tổ chuyên môn sẽ tổ chức họp GV cùng bộ môn, dựa trên đề xuất  của GV  để thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học  của môn học theo nguyên tắc:

+ Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Không gây xáo trộn quá lớn.

+ Phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và năng lực tổ chức dạy - học của giáo viên và học sinh nhà trường (đảm bảo tính khả thi).

+ Tạo được hứng thú và đồng thuận của giáo viên, học sinh.

Bước 3: Phê duyệt kế hoạch dạy học.

- Tổ trưởng, trưởng nhóm bộ môn báo cáo kế hoạch môn học đã được thống nhất trong tổ chuyên môn với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng. Yêu cầu nắm chắc và giải trình được lí do của những thay đổi, điều chỉnh so với chương trình và SGK hiện hành.

- Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dạy học, phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đã xây dựng.

Bước 4: Đánh giá kết quả, tiếp tục rà soát điều chỉnh nếu thấy chưa hợp lí.

- Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch dạy học đã được nhà trường phê duyệt của các giáo viên.

- Nhà trường chỉ đạo các giáo viên bộ môn trong quá trình thực hiện phân phối chương trình môn học đã được điều chỉnh theo tự chủ của nhà trường cần có đánh giá tính hiệu quả ngay sau khi thực hiện từng nội dung được điều chỉnh, nếu có vướng mắc, phát sinh bất cập hoặc chưa hợp lí sẽ ghi chép lại.

- Cuối năm học, phó Hiệu trưởng cùng tổ trưởng chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, và điều chỉnh  nội dung và kế hoạch dạy học mới cho phù hợp trình Hiệu trưởng để áp dụng vào năm học tiếp theo.

2. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

- Để tăng tính hiệu quả thiết thực của sinh hoạt tổ chuyên môn, nhà trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt tập chung vào việc phát hiện và giải quyết những vướng mắc khi thực hiện chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học như:

+ Những nội dung khó của chương trình môn học hoặc trong các chuyên đề bồi dưỡng HSG mà giáo viên thấy vướng mắc cần tháo gỡ.

+ Kiểm tra khâu ra đề, đánh giá kết quả học tập của học sinh của GV.

+ Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT.

+ Tổ chức dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên nghiên cứu bài học.

- Cách thức tổ chức  thực hiện:

+ Tinh thần sinh hoạt chuyên môn được chỉ đạo và quán triệt tới các tổ chuyên môn và từng giáo viên. Điều này nhận được sự đồng thuận từ phía GV vì chính họ cảm thấy thiết thực không bị lãng phí thời gian của cá nhân.

+ Việc sinh hoạt chuyên môn được tổ trưởng chuyên môn tổ chức theo từng bộ môn. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn cùng tham gia sinh hoạt trao đổi chuyên môn theo chuyên môn được đào tạo.

+ Để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, trong quá trình tổ chức dạy học hoặc tự bồi dưỡng, mỗi GV sẽ ghi lại những vướng mắc, khó khăn hoặc những nội dung mới thấy hay, thấy tâm đắc muốn chia sẻ. Trước buổi sinh hoạt chuyên môn yêu cầu mỗi GV sẽ phải đưa ra được ít nhất 2 vấn đề để trao đổi nộp lại cho TTCM.

+ Nhà trường luôn khuyến khích tinh thần trao đổi, học hỏi của mỗi GV. Việc các GV chủ động trao đổi chuyên môn với nhau khi cần, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quá trình dạy học, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường nêu gương và biểu dương trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Các đơn vị thiết lập kết nối với các trường bạn trong và ngoài tỉnh có chất lượng dạy học tốt (Như THCS Lý Tự Trọng kết nối với  THCS Giảng Võ-HN, THPT Ngô Gia Tự, THCS-THPT Nguyễn Tất Thành – HN), tạo cầu nối để các GV nhà trường có thể trao đổi chuyên môn qua email, điện thoại  khi cần tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn.

+ Nội dung sinh hoạt chuyên môn của mỗi bộ môn phải được ghi chép lại đầy đủ, cụ thể nộp cho TTCM. TTCM tập hợp lại báo cáo với nhà trường. Để tránh mất thời gian Nhà trường khuyến khích việc trao đổi một số nội dung chuẩn bị qua email.

- Giao cho mỗi tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, trong năm học tổ chức được ít nhất 3 buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cho môn học có số lượng GV cùng bộ môn từ 02 người trở lên. Hiệu trưởng,các P.HT cùng tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học bắt đầu từ khâu đầu tiên là lựa chọn bài dạy minh họa, thiết kế bài dạy minh họa cho đến khâu thực hiện bài dạy minh họa, dự giờ và thảo luận về giờ dạy minh họa để có trách nhiệm:

+ Giải đáp những thắc mắc của GV trong cuộc họp để đảm bảo sự đồng thuận của  GV trong việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới.

+ Cùng GV thảo luận những khó khăn có thể gặp phải và tìm phương án giải quyết.

+ Chỉ đạo sâu sát hoạt động sinh hoạt chuyên môn, kiên định thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo và thực hiện đúng kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn mới.

- Đặc biệt Nhà trường luôn khuyến khích và có sự động viên kịp thời đối với việc các GV thường xuyên chủ động trao đổi chuyên môn cùng nhau khi gặp những vướng mắc trong quá trình dạy học.

3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường, tập huấn cho GV về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. (BGH có trách nhiệm tìm tài liệu, nghiên cứu kí và có định hướng cụ thể việc triển khai cách thực thực hiện đến tổ chuyên môn và GV. Sau đó gửi cho GV các tài liệu về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và yêu cầu nghiên cứu kĩ trước khi Nhà trường tổ chức tập huấn)

- Sau khi tập huấn giao cho mỗi tổ chuyên môn tổ chức thực hiện tiết dạy minh họa 01 tiết/môn học/ tháng (có thể lồng ghép luôn vào tiết dự giờ theo định kì). Tiết học minh họa này được các GV cùng bộ môn cùng nghiên cứu bài học và cử người dạy minh họa. Tổ chuyên môn báo cáo thời gian thực hiện cho BGH và mời các GV trong cùng tổ chuyên môn đi dự. BGH có trách nhiệm tham gia dự giờ và thảo luận về giờ dạy minh họa cùng tổ chuyên môn.

- Các tổ bộ môn mỗi học kì tổ chức được ít nhất 02 tiết dạy/môn theo phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột.  Những tiết  học theo phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột sẽ yêu cầu GV toàn trường đi dự, cùng  thảo luận rút kinh nghiệm để thống nhất trong toàn trường về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Yêu cầu các tổ chuyên môn qua các tiết dạy minh họa, phát hiện những khó khăn, vướng mắc thì cần báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết đối với Hiệu trưởng. Rút kinh nghiệm để đưa từ việc dạy minh họa đến thực hiện thường xuyên trong các tiết lên lớp.

Hiện nay mới triển khai nhưng các nhà trường hết sức ủng hộ. Dựa trên mục tiêu, chuẩn và nội dung chương trình thống nhất toàn quốc, đảm bảo quyền linh hoạt của các nhà trường phù hợp với địa phương, vùng miền. Chuyển từ việc các nhà trường thực hiện rập khuôn chương trình sang trao quyền cho các cơ sở giáo dục tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà./.

                                                                           

                                                                                                                                                                                 Hải Quỳnh – Phòng GD&ĐT

Thông báo mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 339
  • Tất cả: 516,321

Phòng GD&ĐT Vị Xuyên    ĐT: 0219.3826380       Email: vixuyen@hagiang.edu.vn

Địa chỉ: tổ 6 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên

Biên tập nội dung: Nguyễn Hải Quỳnh - Phó Trưởng phòng