Đăng nhập
Giáo dục Vị Xuyên hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 – 2019 ngành GD&ĐT đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, sự nghiệp giáo dục của huyện đang có nhiều chuyển biến tích cực, ngành giáo dục Vị Xuyên triển khai quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh và của huyện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ xây dựng trường học” Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn” đối với các trường học, duy trì tốt nề nếp kỷ cương dạy và học, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, các kỳ thi cuối năm học được tổ chức an toàn và nghiêm túc, là một năm học được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều quan tâm hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ giáo viên các cấp đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường ngày càng cao và bền vững. Chất lượng dạy và học ở các nhà trường từng bước được nâng cao, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đứng tốp đầu trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Điều kiện cơ sở vật chất các trường học được đầu tư xây dựng theo hướng kiến cố hoá và ngày càng hoàn thiện, đã chú trọng qui hoạch trường theo trường chuẩn cho trước mắt và lâu dài, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất ưu tiên các trường PTDT Bán trú và các trường có học sinh bán trú. Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, nội trú dân nuôi. Công tác phát triển Đảng trong trường học được đẩy mạnh. Đảm bảo hoạt động lãnh chỉ đạo toàn diện ở các đơn vị trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các mục tiêu về phát triển sự nghiệp giáo dục. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ em từ 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ đạt 28,4%; tỷ lệ trẻ em 3 – 5 tuổi đạt 96,0%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học đạt 99,5 %. Bậc tiểu học: Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp bậc Tiểu học đạt 98%, chuyển cấp đạt 100%. Bậc Trung học cơ sở, chuyển lớp đạt 98,6%, chuyển cấp đạt 99,83%; Tỷ lệ 6 -14 tuổi đến trường đạt 99,5%. 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; 24/24 đơn vị xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, tính đến tháng 05/2019 toàn huyện đã có 28 trường đạt chuẩn Quốc gia trong đó có 5 trường đạt mức độ II. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, xây dựng được nhiều Gia đình học tập, Dòng họ học tập và Cộng đồng học tập đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân và mọi tầng lớp xã hội.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn duy trì có hiệu quả trường chất lượng cao THCS Lý Tự Trọng và đạt được những kết quả đáng khích lệ, phong trào học tập đã và đang phát triển về chất đã thu hút được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của xã hội; mô hình trường chất lượng cao Lý Tự Trọng cho thấy việc đầu tư cho giáo dục theo chiều sâu là đúng hướng, đúng với nguyện vọng của đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh, giáo viên trong và ngoài huyện, chất lượng đứng đầu trong tỉnh và đã khẳng định được thương hiệu nhà trường.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện khẳng định giáo dục huyện nhà nằm trong tốp đầu của giáo  dục Hà Giang với những thành tích:

 - Tiểu học:

+ Giao lưu Mĩ thuật cấp tỉnh: 10 HS và 01 GV tham gia, trong đó đạt giải như sau: 01 giải Ba đồng đội; 01 giải Ba cá nhân và 05 giải Khuyến khích cá nhân.

+ Giao lưu Mĩ thuật cấp huyện: 136 HS và 21 GV tham gia, trong đó đạt giải như sau: 01 Nhất; 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích đồng đội; 03 Nhất; 06 giải Nhì, 12 giải Ba và 37 giải Khuyến khích cá nhân.

+ Giao lưu em yêu thích môn Toán, Tiếng Việt và Viết chữ đẹp cấp huyện có: 892 lượt học sinh tham gia, trong đó đạt giải: 01 Nhất; 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích đồng đội; 17 giải Nhất, 67 giải Nhì, 124 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cá nhân;

+ Giao lưu em yêu thích môn Toán, Tiếng Việt và hoạt động trải nghiệm cấp tỉnh có: 60 học sinh tham gia, trong đó đạt giải: 01 giải Nhì, 13 giải Ba và 210 giải Khuyến khích cá nhân;

 THCS

- Kì thi học sinh giỏi cấp huyện: có 197/328 lượt thí sinh tham dự đạt giải. trong đó: Nhất: 15 học sinh, Nhì: 23 học sinh, Ba: 31 học sinh, khuyến khích: 128 học sinh.

- Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh: có 114/196 thí sinh tham dự đạt giải. trong đó: Nhất: 10 học sinh, Nhì: 40 học sinh, Ba: 36 học sinh, khuyến khích: 35 hoc sinh.

- Thi giao lưu Tiếng Anh cấp huyện có 88 thí sinh = 11 đội tham dự. Kết quả: Giải nhất: 05, nhì: 08, giải ba: 16, giải khuyến khích: 26.

- Thi giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnh có 08 thí sinh = 01 đội tham dự. Kết quả: Cá nhân: giải Nhất: 02, giải Ba: 03, giải Khuyến khích: 04. Xếp Nhì toàn đoàn.

- Tham gia thi giải cầu lông cấp tỉnh. kết quả: 03 giải Ba, xếp thứ ba toàn đoàn.

- Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh: 01 sản phẩm tham dự đạt giải khuyến khích.

 

 Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học 2018-2019, công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 toàn huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn"; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám BCH TW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp về lĩnh vực giáo dục đào tạo; triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Bộ GD&ĐT. Mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư phát triển trường lớp vùng đặc biệt khó khăn; khuyến khích phát triển các lớp, nhóm trẻ mầm non tư thục tại các địa bàn có điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các hoạt động đổi mới giáo dục (đổi mới quản lí giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi cử;...). Chỉ đạo triển khai sử dụng tài liệu, sách giáo khoa hiện hành ở tiểu học và trung học cơ sở; Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, đặc biệt các trườngnằm trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, các trường có học sinh bán trú, các điểm trường mầm non. Tiếp tục xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp -  an toàn, tổ chức các câu lạc bộ, xây dựng các loại hình thư viện và tổ chức đọc sách cho học sinh. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2019-2020. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học. Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo: Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; “Xóa mù chữ đến năm 2020”; "Chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính"; Đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường phổ thông; "Nâng cao năng lực, đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho học sinh và nhà giáo, đặc biệt là các nhà giáo công tác tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm GDNN-GDTX, tạo mọi cơ hội cho mọi người được học tập suốt đời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động, kêu gọi các lực lượng xã hội tham gia quá trình xã hội hóa giáo dục. 

 Với những kết quả đạt được năm học 2018 – 2019 cho thấy đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đã khắc phục mọi khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy yêu nghề, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học, toàn ngành giáo dục Vị Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 2020 tiếp tục đẩy mạnh chất lượng giáo dục về mọi mặt nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.
                                                                                                                                                             
                                                      Hải Quỳnh - Phòng GD&ĐT Vị Xuyên
Thông báo mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 373
  • Tất cả: 516,355

Phòng GD&ĐT Vị Xuyên    ĐT: 0219.3826380       Email: vixuyen@hagiang.edu.vn

Địa chỉ: tổ 6 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên

Biên tập nội dung: Nguyễn Hải Quỳnh - Phó Trưởng phòng