Đăng nhập
Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của ngành

Ngày 23/8/2017, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Dự Hội nghị có đồng chí  Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện các Sở, Ban, Ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn Ngành GD; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở, Trưởng phòng, nguyên Chủ tịch Công đoàn phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Hiệu trưởng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện …

   Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

    Trong năm học 2016 - 2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tính đến 31/5/2017, toàn Ngành có 20.273 cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, (trong đó nữ 14.653 người), đoàn viên công đoàn 19.776 người. Toàn tỉnh có 852 trường và cơ sở giáo dục (không tính trường dạy nghề, cơ sở dạy nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp) với tổng số 231.421 trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa. 10.991 phòng học (Mầm non 3.288 phòng, Tiểu học 5.027 phòng, THCS 2.281 phòng, THPT 654 phòng). Tỷ lệ huy động trẻ 0 - 2 tuổi ra lớp đạt 32,78%; trẻ 3 - 5 tuổi đến trường đạt 98,0% (trong đó trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,5%) so với dân số trong độ tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 6 -14 tuổi đến trường đạt 98,5%  dân số trong độ tuổi (riêng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9% dân số trong độ tuổi). Tổ chức thành công 19 kỳ thi, cuộc thi, hội thao cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia khối THPT có 05 học sinh đạt giải (01 giải Nhất, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích)... Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT sau phúc khảo đạt 90,21%. Tổ chức có hiệu quả 42 đợt tập huấn với 13.290 lượt người tham gia. Công tác bồi dưỡng thường xuyên triển khai nghiêm túc, có 15.330 giáo viên, 1.045 cán bộ quản lý được bồi dưỡng thường xuyên....

          Ngành Giáo dục  và Đào tạo Hà Giang đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học năm học 2017 -2018, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo, quản lý công tác duy trì sỹ số học sinh, chống bỏ học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, giáo viên phổ thông nhằm tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tổ chức rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển đội ngũ ngành giáo dục đảm bảo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan quản lý giáo dục; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên và nhà giáo, đặc biệt là các nhà giáo công tác tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Kịp thời chấn chỉnh việc quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, giữ gìn đạo đức nhà giáo.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành, đồng thời chia sẻ những khó khăn của Ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện chính sách cho học sinh kịp thời. Tiếp tục đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy trong các nhà trường, thực hiện có hiệu quả giảng dạy lịch sử địa phương và kiến thức về Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm và những thành tích đã đạt được, cần phát huy hiệu quả, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đề ra những giải pháp tích cực hơn, khoa học hơn để đưa giáo dục Hà Giang phát triển, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, nỗ lực phấn đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đồng chí Vũ Văn Sử đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học. Chú trọng việc quản lý, sử dụng gạo, các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh. Phát huy có hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong GD&ĐT về giáo dục kỹ năng sống, đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy trong các nhà trường...Thực hiện triệt để, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch chuyển học sinh từ điểm trường về trường chính. Phối hợp với Sở GD&ĐT, các chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để kế hoạch sửa chữa các nhà trường, kiên cố hóa trường, lớp đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Đề nghị các Sở, Ngành, Hội, Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ngành GD&ĐT trong tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, đảm bảo nhu cầu giáo viên cho ngành học mầm non... Các phòng GD&ĐT, các trường và cơ sở giáo dục khắc phục yếu kém, khuyết điểm, đoàn kết, dân chủ, sâu sát, nhạy bén, khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường theo mục tiêu đề ra. Tham mưu với UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm những cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm trong quản lý, quản trị nhà trường, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo lý do để đơn thư khiếu nại, tố cáo bùng phát, gấy mất ổn định. Đồng chí Phạm Thế Hải, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thừa ủy quyền Tổng LĐLĐ VN trao Cờ thi đua cho CĐN GD     Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Giang, Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch CĐN GD,  trao Bằng khen của CĐGDVN cho  01 tập thể và 05 cá nhân.... Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho 17 đơn vị có thành tích trong việc triển khai Công nghệ thông tin. Viễn thông  Hà Giang tặng 17 đơn vị trên mỗi đơn vị 01 suất quà trị giá 2 triệu đồng và hỗ trợ 10 triệu đồng cho trường TH&THCS Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì góp phần khắc phục thiên tai trong đợt mưa lũ vừa qua.

                               Phạm Văn Phải - CV Phòng TCCB Sở GD&ĐT

Thông báo mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 333
  • Tất cả: 516,315

Phòng GD&ĐT Vị Xuyên    ĐT: 0219.3826380       Email: vixuyen@hagiang.edu.vn

Địa chỉ: tổ 6 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên

Biên tập nội dung: Nguyễn Hải Quỳnh - Phó Trưởng phòng