V/v đôn đốc quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong các đơn vị trường học trên địa huyện
Số ký hiệu văn bản 123 184/PGD
Ngày ban hành 04/10/2017
Ngày hiệu lực 04/10/2017
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong các đơn vị trường học trên địa huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lê Thị Thuận
Tài liệu đính kèm QUẢN LÝ CHẤN CHỈNH THU CHI ĐẦU NĂM.doc.pdf
Văn bản mới


Phòng GD&ĐT Vị Xuyên    ĐT: 0219.3826380       Email: vixuyen@hagiang.edu.vn

Địa chỉ: tổ 6 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên

Biên tập nội dung: Nguyễn Hải Quỳnh - Phó Trưởng phòng